ยอมถอย! ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ช่วยผู้บริโภค

ข่าวด่วนวันนี้ ผู้สื่อ ข่าวเศรษฐกิจ รายงาน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการร่วมหารือกับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ โดยหลังการหารือ มีมติข้อตกลงว่าจะ ตรึงราคาไข่ไก่ คละหน้าฟาร์มราคา ในราคา 2.90 บาท  ไปจนกว่าสถานการณ์ราคาไข่ไก่จะคลี่คลายลง ตรึงราคาไข่ไก่ ฟองละ 2.90 หลังจากที่สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ 20 สตางค์ต่อฟอง หรือประมาณ 6 บาทต่อแผง อันเนื่องมาจากต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า พ่อค้าแม่ค้าที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ไปจนถึงผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้ว สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่...