ข่าวสารด่วน ข่าวเด่น ที่จะต้องมีการรายงานข่าว

เมื่อมีการเสนอข่าวด่วนออกมาอย่างมากมาย ตลอดกระทั่งกระแสข่าวได้ขยายท้องถิ่นออกไป การให้ความร่วมแรงร่วมใจหรือให้ความช่วยเหลือ จึงมักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะต้องให้ความร่วมแรงร่วมใจในบางกรณีหรือว่าบางเหตุการณ์ด้วยเหมือนกัน เพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์อันเลวร้ายต่าง ๆ ที่มีขึ้น สามารถยุติพร้อมทั้งจบลงได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติม เพียงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ได้ทำการไล่ตามข่าวด่วนที่ได้มีการรายงานภายในสถานการณ์ที่มีขึ้นดังกล่าว และนี่ก็คือจุดดีของการรายงานข่าวด่วนที่เราใครต่อใครสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าถ้าหากมีการรายงานและติดตามข่าวแบบเร่งด่วนออกมาอย่างมากมาย ก็จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ กลุ่มนี้เป็นข้อมูลที่ดี พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของผู้คนจำนวนมากในช่วงนั้นนั่นเอง
 
ข่าวด่วน
ซึ่งมีมากหลายกรณีที่เป็นเหตุให้ข่าวด่วนในบ้านเรา ได้รับกระแสการเกาะติดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากข่าวด่วนบางข่าวกลับทำให้ผู้ติดตามได้รับการผลักดัน ตลอดจนกระทั่งได้ไล่ตามข่าวที่ตนเองรอคอยแบบรีบด่วน จนสามารถสรุปได้ในบางกรณีของเนื้อหาข่าวสาร ที่ผู้ติดตามข่าวต้องการรับทราบจนกว่าจะสิ้นสุดพร้อมกับมีการปิดข่าวลงแบบสมบูรณ์ ซึ่งข่าวด่วนต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะเป็นข่าวด่วนที่เป็นไปตามสถานการณ์ข่าวด่วนวันนี้ในปัจจุบันเสียส่วนมาก และจะต้องเป็นข่าวที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่คาดคิด ว่าจะเกิดกรณีหลากหลาย เหล่านี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่วนมากข่าวด่วนที่จ่อคิวกระจายข่าวสาร มักจะเป็นข่าวที่เกิดจากความโหดเหี้ยม ตลอดกระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะสามารถคุมได้