การเสพข้อมูลในขอบเขต ถือได้ว่าเป็นผลเสียของการอธิบายข่าวสดพร้อมทั้งข่าวลักษณะอื่น ๆ

ผู้เสนอข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวส่วนมาก  คงต้องการจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของประชากรที่ไม่ค่อยให้การติดตามข่าว จึงเป็นเหตุให้วงการข้อมูลข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้ามีการตีวงข้อมูลข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นทางเลือกในการสร้างนิสัย ในส่วนของการติดตามที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ ผลประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นจุดสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนและข่าวรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนมากได้รู้ทันสถานการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความเร็วกลับมีความหมายมาก ในสังคมข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ หากความรวดเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมทั้งการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากเพิ่มขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง เช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการติดตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสลักสำคัญของข่าวสารทุกประเภท ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการติดตามข่าวทุกแบบอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีโอกาสในการติดตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการติดตามข่าวแบบนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสติดตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความชัดเจนได้มากอีกเช่นกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจอย่างมากมาย สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจจะมีข้อเสียทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคข่าวส่วนมาก เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เช่นใด แต่ถ้าผู้คนส่วนมากให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์จากวงการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย