ขณะผู้รายงานข่าวทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การทำหน้าที่ของนักข่าวจำนวนมาก มีหลากหลายคนคงประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการไล่ตามสถานการณ์ต่างๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น คงมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้ามาไล่ตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ว่านี่คือหลักความคิดและความคิดเห็นส่วนหนึ่งเพียงแค่นั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้และค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก ก็เพราะว่าวงการหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการผู้รายงานข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้ไล่ตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้ใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 

และเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการตีพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างสังคมหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้อย่างใด หรือแม้กระทั่ง การไล่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวสารเด่นในแต่ละวันนั้น สังคมหนังสือพิมพ์หรือวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างใดว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง ดังนั้น คำถามเหล่านี้คงยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างใดก็ตาม สังคมหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม