ผลลัพธ์ของอธิบายข่าววันนี้ ที่อาจจะทำให้ประชาชนพึงพอใจพร้อมกับไม่พึงพอใจบ้าง

ผลสรุปของการรายงานข่าววันนี้ กลับตกเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพอใจ ประชาชนจำนวนมากก็คงไม่ชื่นชอบ หรือให้ความไว้วางใจในการบริโภค และติดตามข่าวสารต่างๆ เหมือนเช่นเดี๋ยวนี้

 
ข่าว
เพราะมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงวางใจพร้อมทั้งชื่นชอบไปกับการติดตามข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ดีที่สุด การนำเสนอข่าววันนี้ส่วนมากของสำนักข่าวไทย มักจะเป็นการนำเสนอเหตุการณ์พร้อมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงและมีความสำคัญต่อชาวเมืองภายในประเทศ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ใช่ข้ามวันหรือเป็นระยะเวลานานมาแล้ว เนื่องจากข่าวทุกข่าวที่ถูกนำมารายงาน จะเป็นข่าวที่มีความสดใหม่เช่นเดียวกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าวางใจ และมีการนำเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความพอดี ย่อมเป็นการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข่าวสาร เพื่อเป็นข่าวสารสำคัญต่อ ๆ ไป ในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความสำคัญอยู่เสมอ พร้อมทั้งนับได้ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะเกาะติดข่าววันนี้หรือข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกัน
 
ยิ่งหากมีความเชื่อมต่อ พร้อมทั้งการนำเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกัน ระหว่าง ผู้รับข่าว และ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงและผูกเข้าด้วยกันเสมอ ถ้าหากผู้นำเสนอสามารถนำเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้อง มีความทันสมัย พร้อมกับเป็นข่าวที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมอาจจะสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างสูงอย่างไม่มีบิดเบือน