ข่าวด่วนวันนี้ในแบบฉบับข่าวเด่นประจำวัน

การเกาะติดอ่านข่าวสาร หรือกระทั่งข่าวเด่นข่าวดังประจำวัน จึงเป็นการเกาะติดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วจนทำให้เป็นสาระสำคัญที่จะต้องทราบ และทราบข่าวโดยทั่วถึงกัน บางครั้งเมื่อมีการแผ่กระจายข่าวด่วนวันนี้ออกไป ผู้ตามติดอ่านข่าวสารต่าง ๆ ได้รู้ถึงประเด็นหลัก ๆ ของข่าวด่วนและข่าวเด่นในแต่ละวัน ก็อาจจะมีการชี้แจงหรืออธิบายให้กับผู้คนรอบข้างได้รับทราบและรับฟังต่อ ๆ กันไป  เสมือนเป็นช่องทางในการแพร่ข่าวสารที่มีความเป็นหน้าเป็นตาเป็นหลัก ทำให้ข่าวสารที่เป็นข่าวด่วนวันนี้ได้เปิดเผยออกไปในวงกว้างได้อย่างว่องไว และผู้คนที่ตามข่าวสารในรูปแบบข่าวด่วนหรือข่าวเด่นทุกวัน ก็จะไม่พลาดไปกับข่าวด่วนที่มีประเด็นอย่างแน่นอน
 
ข่าวด่วน
ข่าวเด่นข่าวด่วนประจำในทุกวัน ย่อมที่จะมีเพื่อทำการเผยแพร่ให้ผู้รับข่าวสารได้รับรู้ แต่บางทีการกระจายข่าวสารในแบบฉบับข่าวด่วนนั้น ก็อาจจะทำให้ผู้ติดตามข่าวสารได้รับทราบ ถึงเหตุการณ์ข่าวด่วนวันนี้ต่าง ๆ ในรูปแบบขั้นวิกฤตหรือจำเป็นจะต้องมีการขยายความข่าวให้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารได้ในวงกว้าง ในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความจำเป็นอย่างสูง และสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้รับข่าวสารโดยเฉพาะ ส่วนทางด้านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่กระจายข่าวสารอย่างอัพเดต ก็จะมีตารางข่าวด่วนวันนี้และข่าวเด่นประจำวัน ที่ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญและเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่ทุกคนจะต้องตามติดและอ่านข่าวสาร ซึ่งจะมีการแบ่งเขตพื้นที่ในการกระจายข่าวด่วนเหมือนกับข่าวอื่น ๆ ปกติทั่วไปในทุกวันเช่นกัน