การนำเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก เอามาสู่ข้อผิดพลาดอันรุนแรง

ความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการติดตามข่าวสารบันเทิงอยู่เป็นประจำเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการไล่ตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง อาจจะต้องทำการค้นหาข่าวและทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวหลากหลายแหล่งออกมาพาดพิง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนพร้อมกับไม่ได้เกิดจากความจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำการนำเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่คงทำการติดตามข่าวบันเทิงวันนี้อยู่สม่ำเสมอ แต่ข่าวที่ได้มีการนำเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมทั้งติดตามกันต่อไป เพราะจำนวนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจมีการนำเสนอภายในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลายเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าว
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่เด่นข่าวบันเทิงของการนำเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการนำเสนอ มิใช่รูปแบบการเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ไล่ตามรับฟังข่าวอยากจะได้รับ