ความสุข คือ อะไร

ความสุข คือ อะไร

ความสุข คำนี้ฟังดูแล้วอาจจะเป็นคำเรียบง่ายที่ทุกคนเข้าใจโดยไม่ต้องแปลความหมายต่อ ทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีความสุข และแต่ละคนล้วนเห็นคุณค่าของความสุข เหมือนเราจะเข้าใจความหมายของความสุขดี โดยทั่วไป

     แต่ในบางครั้งเรากลับพบว่า ชีวิตไม่อาจจะหาความสุขได้ง่าย และความสุขกลายเป็นสิ่งซับซ้อนที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อจะมีความสุข บางครั้งเราอาจจะยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากไป เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ให้ความสุข เช่น การซื้อของที่อยากได้ หรือการดูหนังฟังเพลง ออกไปเที่ยวตามสถานที่ที่ชอบ แต่ด้วยขีดจำกัดของชีวิต เราไม่สามารถหาความสุขในรูปแบบความบันเทิงแบบนี้ไปได้ตลอด

     ความจริงแล้วการมีความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือสถานที่ หากสังเกตให้ดี ความสุขนั้นมีมากมายหลายแบบ บางครั้งแค่เรานั่งคุยเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียน ที่ทำงาน หรือคนในครอบครัว เราก็หัวเราะมีความสุขได้ แม้จะเป็นบทสนทนาที่เรียบง่าย แต่ก็มีความสุข นั่นเป็นเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับเราและจิตใจของเรานี่เอง