ความสับสนที่มีขึ้นจากผู้ไล่ตามข่าว ภายในกรณีการเสนอข่าวของสังคมหนังสือพิมพ์และนักข่าว

การเคาะข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งคนเขียนข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวและตอบปัญหาเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความวางใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ และคนเขียนข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 
ข่าว
ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น สังคมหนังสือพิมพ์หรือวงการผู้สื่อข่าวเอง เขารู้ได้เช่นใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง ดังนั้น คำถามเหล่านี้คงจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ภายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความเป็นจริงแล้วนั้น นักข่าวส่วนใหญ่อาจจะประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะมีการรายงานและติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่เป็นหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นใด เราคงล่วงรู้พร้อมกับค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก
 
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกังขาผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวในบางครั้ง ที่เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่โด่งดังนี้ เขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้อย่างไร