ข่าวด่วนวันนี้ ขณะสวนผึ้งรีสอร์ทกลับเป็นประวัติศาสตร์ไปในที่สุด

และแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงไปต่อหน้า ขณะสวนผึ้งรีสอร์ทถูกปิดตัวลงแบบเป็นข่าวทางการ เนื่องจากมีการเข้าตรวจพบว่า สวนผึ้งรีสอร์ทได้ถูกทางกรมธนารักษ์เพิกถอนสัญญาเช่าในทันที เพราะว่าได้มีคำร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ว่าทางสวนผึ้งรีสอร์ทได้มีการรุกล้ำพื้นที่ โดยได้ทำการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในรีสอร์ทของตนเอง

 
ด้วยเหตุผลข่าววันนี้นี้จึงส่งผลทำให้ชาวบ้านส่วนมากต้องเกิดความเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน เพราะน้ำนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญๆ ที่ทุกท่านต้องใช้ แต่ทางสวนผึ้งรีสอร์ทกลับทำลักษณะเช่นนี้ กระทั่งส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำไปภายในที่สุด เมื่อชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงทางสวนผึ้งรีสอร์ทยังอาจพยายามบุกรุกพื้นที่ที่ติดกับภูเขา ซึ่งมีปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ไร่ด้วยกัน ซึ่งในพื้นที่บริเวณนี้จะไม่มีการให้เช่าอย่างแน่นอน และด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลทำให้ทางกรมธนารักษ์อนุมัติเลิกล้มสัญญาเช่าทั้งหมด เพราะทางสวนผึ้งได้ทำผิดข้อตกลงหลากหลายข้อด้วยกัน ซึ่งล่าสุดได้มีการสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด โดยจะต้องมีการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันแค่นั้น ซึ่งหลังจากนั้นทางกรมธนารักษ์จะมีการปรับสถานที่ให้คงสภาพดั่งเดิม หรือไม่ก็มีการปลูกสร้างต้นไม้ชดเชย
 
ข่าว
และนี่ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตของธุรกิจมีชื่อเสียง ซึ่งทางสวนผึ้งรีสอร์ท นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้เดินทางส่วนใหญ่ต่างรู้จักกันเป็นอย่างยอดเยี่ยม แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็กลายเป็นตำนานไปในที่สุด