ข่าวบันเทิงไทย กับแนวทางการตามติดข่าวของชาวไทยทั่วประเทศ

สำหรับข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นข่าวรูปแบบหนึ่งที่ไม่ซึมเซา แต่ข้อเสียคือ ข่าวบันเทิงวันนี้อาจจะเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบ จนกระทั่งทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มากเกินไป

 
ข่าวบันเทิง
ในส่วนของการบริโภคข่าวสารในแวดวงบันเทิง ถือได้ว่าเป็นการติดตามข่าวสารของดารา ที่ทำให้เกิดประเด็นร้อนสุดฮิตรายวัน ส่งผลให้กระแสการตามติดข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นไปในวิถีทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจากการขยายข่าวสารอย่างทั่วถึงในทุก ๆ รูปแบบ ทำให้มีคนไทยส่วนใหญ่มักทำการติดตามข่าวสารประเด็นร้อนรายวัน โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ทำให้คนไทยต้องไม่พลาดไปกับการรับชมข่าวสารอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการติดตามข่าวของชาวไทยส่วนใหญ่ มักเป็นไปตามความนิยมของสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการติดตามข่าวสารในแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ตนเองสามารถรับข่าวสารได้แบบทุกวันจนกระทั่งผู้บริโภคข่าวสารที่มาในแบบแฟนคลับ ต้องอินไปตามความนิยมของข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ได้มีการออกข่าวคราวมาว่าดารานักแสดงชาวไทยที่เกิดเป็นประเด็นข่าวร้อน และนักแสดงคนนั้นก็ต้องตกเป็นข่าวแบบรายวันเป็นอีกนาน หากความนิยมการตอบโต้ข่าวเพื่อค้นหาหลักฐานหรือข้อเท็จจริง ยังคงมุ่งไปในลักษณะที่ทำให้เกิดประเด็นที่หาข้อเท็จจริงไม่ได้  
 
จนกลายเป็นข่าวบันเทิง ต่างประเทศเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่มาในแบบแฟนคลับดารา ต้องคอยติดตามข่าวในแวดวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งการติดตามข่าวสารของดารานักแสดงในแบบรายวันเลยก็มี