โลกแห่งความจริงในของกลุ่มคนที่มีอาชีพเป็นนักข่าวบันเทิง

เมื่อนักข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงรูปแบบมีข้อมูลเท็จจริง ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข่าวสารที่สามารถค้นหาแหล่งที่มาและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าวางใจ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข้อมูลในแต่ละรูปแบบ ถึงแม้จะมีความต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถรับทราบได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ข่าวบันเทิงที่เราได้รับฟังอยู่นี้เป็นจริงหรือเปล่า ไว้ใจได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจต้องมีไอเดีย หรือกรรมวิธีวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในรูปแบบที่ดีและมีความเหมาะสมนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำภาระหน้าที่ค้นหาข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คนเขียนข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวให้ออกมาในแบบข่าวบันเทิง วันนี้ที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้มากที่สุด ซึ่งการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างสูง และการเสนอข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้สาระประโยชน์ที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การทำความเข้าใจ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจมีการมุ่งเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นแบบแผนแก่การใช้ชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มักพึงปรารถนาเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจจะไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในรูปแบบที่ดีได้อย่างที่กล่าวมานั่นเอง