ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ส่งเสริมได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารภายในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบคุณหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อที่จะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่ว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายภายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมทั้งสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป กระทั่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีโครงร่างอย่างชัดเจน ว่าภายในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบประมาณในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อทำการวางเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณปริมาณ 5 พันล้านบาทเท่านั้น